Αυστραλο-Ουγγρικό Στρατό

Αρχιεπίσκοπος Franz Ferdinand Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Αρχιεπίσκοπος Franz Ferdinand Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Ο Αρχιεπίσκοπος Franz Ferdinand, 18 Δεκεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Franz Ferdinand ήταν Αρχιούχος Αυστρίας-Este, Αυστροουγγρικός και Βασιλικός Πρίγκηπας της Ουγγαρίας και Βοημίας, γεννημένος στις 18 Δεκεμβρίου 1863, ο Αρχιεπίσκοπος Franz Ferdinand ήταν επίσης ο κληρονόμος υποτιθέμενος στην Αυστριο-Ουγγρική θρόνο του 1896 μέχρι που ο Αρχιεπίσκοπος Franz Ferdinand δολοφονήθηκε στις 28 Ιουνίου 1914 από τον GavriloPrincip, μέλος της νέας Βοσνίας που οπλίστηκε από το Black Hand στο Σεράγεβο....