Κρυπτογράφος

Bruce Schneier Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Bruce Schneier Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Bruce Schneier, 15 Ιανουαρίου, ο Bruce Schneier είναι τεχνολόγος ασφάλειας και συγγραφέας γενικής ασφάλειας, εργάστηκε επίσης ως επαγγελματίας κρυπτογράφος και ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής και της ιδιωτικής ζωής....