Προγραμματιστή

Jay Gould Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Jay Gould Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Jay Gould, 27 Μαΐου, ο Jay Gould ήταν ένας από τους πλουσιότερους άνδρες του 19ου αιώνα, ο οποίος πέτυχε την επιτυχία του από τις επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. διότι διεξήγαγε παράνομες συναλλαγές, ειδικά με την επιχείρηση σιδηροδρόμων Erie....