Σημαίνει πραγματικά να γίνει με έναν άνδρα Αιγόκερω; - Νοέμβριος 2022

Ήταν με έναν άνδρα Αιγόκερω, έσπασε μαζί μου, είπε ότι ήμουν αρκετά φιλόδοξος, ακόμη και είχε το μέλος της οικογένειάς του να με καλέσει για να μου πει να μην καλέσω πια, είπε ότι έχει τελειώσει, θέλω να ξέρω ότι Έγινε πραγματικά εννοούσε ένας Αιγόκερως ή χρειάζεται απλώς χρόνο για να σκεφτείποιο ζώδιο ερωτεύονται οι Αιγόκεροι

Σχόλια για το 'Έγινε πραγματικά' σημαίνει ότι γίνεται με έναν άνδρα Αιγόκερω;

Καλά,.,.,
από: Ανώνυμος

αν οι λόγοι είναι για φιλοδοξία, τότε ίσως είναι σοβαρός επειδή παίρνουν την προσωπική τους αξία πολύ σοβαρά .. αλλά αν εξακολουθεί να επικοινωνεί μαζί σας και να κάνει δική του δουλειά να μην είναι τόσο σοβαρή