Καλλιτέχνης

Rolf Harris Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Rolf Harris Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Rolf Harris, 30 Μαρτίου, Λίγα άτομα είναι πολύ ταλαντούχα και εμφανίζουν τα ταλέντα τους τόσο καλά. Για να έχουν περισσότερες από τέσσερις σταδιοδρομίες μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν, αλλά φαίνεται ότι δεν ισχύει για τον Rolf Harris....