Μυθογράφος

Aesop Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Aesop Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Aesop, ο Aesop είναι ευρέως γνωστός ως θρυλική λογοτεχνική φιγούρα που είναι υπεύθυνη για διάφορες ιστορίες με τη μορφή μύθων που συχνά περιλαμβάνουν ηθικό μάθημα. Οι μύθοι της ελληνικής εικόνας είναι ένα από τα αγαπημένα μεταξύ των παιδιών και των ενηλίκων....