Αγρότης

Newton Knight Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Newton Knight Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Ο Newton Knight, τον Νοέμβριο, ο Newton Knight ήταν ο μοναδικός αγρότης που γύρισε στρατιώτης και ο οποίος με επιτυχία διοργάνωσε μια αγροτική επανάσταση εναντίον του στρατού της Συνομοσπονδίας κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου....