Γερμανικό Στρατό

Ο Πρίγκιπας Ρούπερτ της Βιογραφίας του Ρήνου, η ζωή, τα ενδιαφέροντα γεγονότα

Ο Πρίγκιπας Ρούπερτ της Βιογραφίας του Ρήνου, η ζωή, τα ενδιαφέροντα γεγονότα

Ο Πρίγκιπας Ρούπερτ του Ρήνου, 17 Δεκεμβρίου, ο πρίγκιπας Ρούπερτ του Ρήνου ήταν ένας ευγενής Γερμανός στρατιώτης και στρατιωτικός ηγέτης που γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1619. Του θυμίζει καλύτερα ο ρόλος του στον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο, όπου ήταν ο βασιλιστής διοικητής....