Λεξικογράφος

Noah Webster Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Noah Webster Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Noah Webster, 16 Οκτωβρίου, ο Noah Webster γεννήθηκε στο Connecticut (West Hartford) στις 16 Οκτωβρίου 1758. Ήρθε από μια αποικιακή οικογένεια - με τον πατέρα του να κάνει καλλιέργεια και ύφανση, και η μητέρα του ασχολήθηκε με τις οικιακές προσπάθειες....