Προγραμματιστής

Jan Koum Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Jan Koum Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Jan Koum, 24 Φεβρουαρίου, Σε αυτήν την υψηλή τεχνολογία, όλοι γνωρίζουμε τις εφαρμογές καταιγισμού ιδεών που έχουν ξεπεράσει σημαντικά την ηλεκτρονική αγορά. Με ένα σταθερό δίκτυο, είστε έτοιμοι να στείλετε αμέτρητα βίντεο και μηνύματα ανά τον κόσμο....