Κοσμικός Άνθρωπος

Ann Woodward Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Ann Woodward Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Ann Woodward, 12 Δεκεμβρίου, Η χρυσή λέξη, η αγάπη, είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος για πολλούς και ένα απαλό σημείο για σχεδόν κανένα, Είναι βέβαιο ότι εκείνοι με βαθιές τσέπες είναι πόλοι χωρισμένοι με τον μέσο όρο στην κοινωνία....