Κοινωνιολόγος

Emile Durkheim Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Emile Durkheim Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Emile Durkheim, 15 Απριλίου, ο Emile Durkheim ήταν Γάλλος κοινωνιολόγος, φιλόσοφος, δάσκαλος και ψυχολόγος. Ήταν εξαιρετικά αξιοσημείωτος σε αυτό που έκανε και πιστώνεται ως ένας από τους εφευρέτες και τα θεμέλια της σύγχρονης κοινωνιολογικής θεωρίας....